Algemeen

Uw naam ook op de VVV-Venlo Talentenwand…?


‘Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst…’

Het is een oud gezegde, maar nog steeds waar.

In het seizoen 2009-2010 zijn we gestart met de VVV-Venlo Talentenwand. Graag richten wij ons met dit project ‘de VVV-Venlo Talentenwand’ op de VVV-Venlo Jeugdopleiding, want zij zijn per slot van rekening de toekomst van VVV-Venlo.

 

VVV-Venlo Talentenwand
Uw bedrijf in de spotlights en hiermee een bijdrage leveren aan de toekomst van VVV-Venlo?  Inmiddels zijn we 3 seizoenen verder en zijn er op dit moment bijna 30 bedrijven die zich gekoppeld hebben aan een jeugdspeler. VVV-Venlo streeft er naar alle talenten uit de jeugdopleiding op de Talentenwand te krijgen. Alle spelers verdienen het stuk voor stuk om een ereplaats te krijgen en zo bouwen we samen aan een gezonde basis voor een nog betere jeugdopleiding.

 

Doel
Alle sponsorinkomsten die worden gegenereerd middels de VVV-Venlo Talentenwand gaan rechtstreeks naar de jeugdopleiding en moeten ervoor zorgen dat er nog betere faciliteiten worden gerealiseerd. Zo is met de opbrengsten tot nu toe o.a. het nieuwe ballenhok gerealiseerd. Dit seizoen zijn we gestart met het in gebruik nemen van het nieuwe spelervolgsysteem, dit is een computer systeem waarmee de jeugdspelers worden geobserveerd, getoetst en gecontroleerd. Op die manier kan worden vastgesteld in welke mate de voetballer profiteert van de opleiding en hoe hij/zij zich ontwikkelt. Voor VVV-Venlo  is dit een goed middel om de ontwikkeling van spelers te volgen zodat, indien nodig, tijdig de leersituatie kan worden aangepast. De  medische gegevens, schoolgegevens en de gegevens van het POP plan worden vastgelegd in dit spelersdossier.

 

Voor wie?

Particulieren, bedrijven en (semi)overheidsinstellingen kunnen de jeugdopleiding sponsoren. Draagt u VVV-Venlo een warm hart toe en wilt u over een aantal jaren nog steeds genieten van onze eigen talenten, dan kunt u nu een additionele bijdrage leveren aan de VVV-Venlo Jeugdopleiding.

 

Evert Linthorst Elba