Medisch

• Ziek- of blessuremelding dient te geschieden tussen 13.00-14.00 uur bij Paul Coolegem (06-83714005) en je eigen trainer. Dit geldt ook voor blessures opgelopen tijdens wedstrijden in het weekend. Ziek- of blessuremelding vlak voor een wedstrijd of training is onacceptabel.
• Een speler die geblesseerd is dient Paul Coolegem dagelijks op de hoogte te houden over het verloop van zijn blessure.
• De eerste afspraak bij de clubfysiotherapeut of clubarts loopt altijd via Paul Coolegem.
• Iedereen dient afspraken met, dan wel behandelingen bij de clubarts, clubfysiotherapeut of verzorger na te komen.
• Elke speler dient na behandeling bij de clubfysiotherapeut of clubarts, direct en volledig verslag uit te brengen aan Paul Coolegem over gemaakte afspraken met de clubarts of clubfysiotherapeut.
• Na het ontstaan van een blessure zullen, onder begeleiding van de medische staf, revalidatietrainingen worden uitgevoerd.
• De medische staf dient bij blessures in te stemmen met medische behandelingen bij derden, en voortdurend te worden geïnformeerd over het verloop daarvan.
• Algemene klachten dienen bij de medische staf bekend te zijn. Denk daarbij aan langdurige verkoudheid, langdurige hoofdpijn, lusteloosheid, overmatige vermoeidheid, verminderde eetlust, slapeloosheid enz.
 

De kleding wordt beheerd door  Bianca Kleuskens en Ans vd Hoogende kleding, met als eindverantwoordelijke Wim Jacobs.
Elke speler dient zich aan onderstaande punten te houden:
• Alle vormen van sieraden, oorbellen, caps, piercings etc. gaan af of uit bij het betreden van de accommodatie. Dus binnen de poorten of onderweg naar uitwedstrijden worden deze niet gedragen.
• Het gebruik van GSM-toestellen door jeugdspelers is in de accommodatie (excl. spelershome) niet toegestaan, ook niet in de bus uiteraard.
• Een speler die niet kan deelnemen aan een training (bijv. door ziekte), dient dit voor 12.00 uur zelf te melden bij de trainer. Indien een speler niet kan deelnemen aan een wedstrijd, dient hij dit zo spoedig mogelijk te melden bij de trainer van het betreffende elftal.
• Geblesseerde spelers dienen zich bij de groep te laten zien. De geblesseerde speler dient hierover, op eigen initiatief, met de betreffende trainer afspraken te maken. Het bijwonen van de competitiewedstrijdenvan het eigen elftal is verplicht.
• Spelers van het  A- en B jeugd worden bij alle activiteiten verwacht en kunnen gedurende het seizoen dus geen vakantie nemen. De winterstop wordt ten minste twee weken van te voren aangekondigd, de zomervakantie minimaal vier weken. De spelers kunnen tijdens deze rustperiodes op vakantie.